FKAAS

Åse Michaelsen

Stor suksess med alkoholfaglig konferanse!

Eldre og folkehelseminister Åse Michaelsen åpnet konferansen, ønsker lengre åpningstid i butikk.

Ministeren åpnet offisielt den 3. nasjonale alkoholfaglige konferansen foran 212 deltagere. Hun fortalte at regjeringen ønsker å utvide salstiden for butikk til 21.00 på hverdager. En samkjøring av kommunale salgstider og åpningstider på Vinmonpolet står også på regjeringens ønskeliste.

 
En av FKAAS viktigste og største oppgaver er å avholde den nasjonale alkoholfaglige konferansen. Dette er den eneste konferansen som tar sikte på å samle alle de som jobber med servering, skjenking og fra 2018 tobakk til to dager faglig påfyll. Konferansen kan sies å være nok en stor suksess, med innledere som skulle passe en hver smak.  
 
Dette var den tredje konferansen i FKAAS regi. Her deltok det folk som jobber med temaene på heltid, til de som har det som en liten andel av en annen stilling. Målet var å finne temaer som gjør at alle finner nytte i å delta. - Nettverksbygging er også en sentral del av konferansen, for vi vet mange sitter alene med disse oppgavene, sier Gro Gaarder som ble gjenvalgt som leder for FKAAS. I tillegg til  det faglige innholdet, ble det også avholdt landsmøte i FKAAS.  - Vi er svært godt fornøyd, både med programmet og oppmøtet. Det var en engasjert og lydhør forsamling, og da er det alltid en glede å arrangere, sier en sliten men lykkelig Gro. 
 
Presentasjoner blir lagt ut på nettsidene under menypunktet "konferansen" etter hvert som vi får de inn fra innlederne.  For å se deltagerlisten, klikk her.
 

Program

FKAAS nasjonale alkoholfaglige konferanse

Clarion Hotel og congress Gardermoen 16. og 17. april 2018

Mandag 16.april

Kl. 09.30

Registrering

Kl. 10.15

 

Velkommen

v/ Åse Michaelsen Eldre- og folkehelseminister

 

Kl. 10.30

 

Nytt fra Helsedirektoratet

  • Bevillingsregisteret: Erlend Bø seniorrådgiver
  • Salg av alkoholholdig drikk på nett:  Ingvild Aalberg Riksfjord seniorrådgiver og Kristina Klæboe seniorrådgiver

Kl. 11.00

 

Nytt fra Helse- og omsorgsdepartementet

v/ Hege Rønholt og Kristine Wexels

Kl. 11.30

Pause

Kl. 11.45

 

Nytt fra Nærings- og fiskeridepartementet

v/ Torill Heggen

Kl.12.15

 

Ansvarlig alkoholhåndtering i butikk

-Silje Larsen Ulverød

Kl. l2.30 

Lunsj

Kl. 13.30

Parallelle seminarer

  1. Vandelsvurderinger – Terminal 2

v/ Paul Robert Gaardner, Oslo kommune

  1. Basic saksbehandling etter alkoholloven – klagehåndtering, vandelsvurdering prikktildeling - Plenumssalen

v/ Signe Louise Berthelsen, advokatfullmektig, kommuneadvokaten Hamar kommune og Jarle Leknes-Kilmork, spesialkonsulent, Fredrikstad kommune

  1. Festivaler – Terminal 3

v/Dick Ekeroth, Fredrikstad kommune

       4) Tobakkskadeloven v/ Helsedirektoratet - Terminal 4

             Monica Edbo seniorrådgiver

             Ramona Melanie Eichenberger seniorrådgiver

Kl. 14.15

 

Pause

 

Kl. 14.30

Samarbeidserfaringer,

Brydeg uteliv i Tromsø v/Kenneth Helberg NNPF og Nina-Helen Brændeland og MAKSsamarbeidet i Nedre Glomma Østfold v/Dick Ekeroth fra Fredrikstad.

Kl. 15.30

Slutt

Kl. 16.00

Årsmøte FKAAS

Kl. 19.00

Middag for alle med underholdning!

 

Tirsdag 17. april

 

Kl. 0900

Oppstart

 

Kl. 09.15

 

E-læring Ansvarlig vertskap

V/Helge Bjørnsen KoRus-Øst

 

Kl. 09.45

 

Pause

 

 

Kl. 10.00

 

Etablering i serveringsnæringen sett fra en gründers ståsted

Gründer og utelivsdriver, Kristian Moldskred –

 

Kl. 10.45

 

Pause og utsjekk

 

 

Kl. 11.00

 

Verdien av et trygt og godt uteliv til glede for alle

Advokat Geir Lippestad

Kl. 12.00

Lunsj

 

Kl. 13.00

 

Rapporten «Forvaltning og håndheving av alkoholloven i utelivet»

Skule Wigenstad, KoRus Oslo (tidligere Folkehelseinstituttet)

 

Kl. 14.15

 

Oppsummering og avslutning

 

Kl. 15.00

Slutt