FKAAS

Ny tilsynsordning for tobakk vedtatt

Helse og omsorgsdepartementet har vedtatt endringer i tobakkskadeloven som innebærer etablering av en register- og tilsynsordning.

 

 

Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt endringer i tobakksskadeloven. Det etablert en register- og tilsynsordning for å sikre bedre etterlevelse av bestemmelser i tobakksskadeloven om salg av tobakksvarer og e-sigaretter. Register- og tilsynsordningen er ment å erstatte en bevillingsordning som forrige regjering vedtok, men som aldri trådte i kraft. 
 
Endringene trådte i kraft 26.oktober i år, og innen  31. desember må alle som skal selge tobakksprodukter ha registrert seg i tobakksalgregisteret. Reglene om tilsynsplikt er gjeldende fra 1. januar 2018. Dette medfører blant annet et nytt tilsynsansvar for kommunene. Nå skal salgsstedene kontrolleres så ofte som behovet tilsier, og hvert sted skal kontrolleres minst en gang i året. Kommunene skal utføre minst to ganger så mange tilsyn somk det er salgssteder i kommunen. 
 
Det er lagt opp til at kommunenes salgs- og skjenkekontroll utfører dette tilsynet.
 
Se Helsedirektoratatets nettsider om tobakktilsynet. Det er også opprettet en egen kategori på temaet under diskusjonsforumet her på nettsidene. Tobakkskadeloven blir også et tema på den nasjonale alkoholfaglige konferansen i april 2018.