FKAAS

Helsedirektoratet med tiltak overfor skjenkeplasser

Helsedirektoratet setter i gang ulike tiltak som skal gjøre det enklere å overholde alkoholloven. Dette skjer som følge av innføringen av prikktildelingssystemet. 

I lag med bransjeaktører utvikler nå Helsedirektoratet ulike digitale verktøy og tiltak som skal gjøre det lettere for bransjen å overholde alkoholloven, og forebygge brudd som kan føre til prikker og inndraging. Mellom annet har de lansert en guide til internkontroll og et e-læringskurs for ansatte i skjenkebransjen.
 
Les mer på Helsedirektoratets nettsider
 
På direktoratets nettsider kan du også lese mer om regelendringene som trådte i kraft 1. januar 2016