FKAAS

Join us!

Bli medlem! Her registrerer du ditt medlemskap Foreningen KAAS.

Jeg ønsker å melde meg inn i FKAAS. Medlemsavgiften er 500 kroner pr år, og gir deg tilgang til våre interne nettsider, samt mulighet til å melde deg på fagkonferansen. 

  
Takk for din registrering.