FKAAS

Om Foreningen KAAS

 
Foreningen KAAS er en interesseorganisasjonen for kommunale saksbehandlere som jobber med alkoholloven eller serveringsloven. Mange ansatte som jobber med saksbehandling etter alkoholloven og serveringsloven har dette som en liten del av sin stilling. Samtidig er dette saker som kan være komplekse, og det kan være vanskelig å finne gode svar på spørsmål knyttet til lovverket. Derfor skal Foreningen KAAS være et sted hvor du kan finne svar og råd, og knytte kontakter med andre i samme stilling. I april 2016 er det 198 medlemmer i foreningen.

Nå kan du melde deg på nasjonal alkoholfaglig konferanse!

Styret i FKAAS inviterer til nasjonal alkoholfaglig konferanse 16.-17. april på Gardermoen

 

Næringsministeren åpnet alkoholfaglig konferanse, tok til orde for å fjerne serveringsloven.

Næringsminister Monica Mæland åpnet FKAAS 2. nasjonale alkoholfaglige konferanse på Gardermoen med å berømme saksbehandlerne i kommunene, og et ønske om å fjerne serveringsloven. 

 

Regjeringen foreslår å oppheve serveringsloven

Regjeringa går inn for at serveringsloven opphører, og har sendt ut høring på dette. Frist for uttalelse er 26. mai, og FKAAS avgir høringsuttalelse på vegne av foreningen. 

Helsedirektoratet med tiltak overfor skjenkeplasser

Helsedirektoratet setter i gang ulike tiltak som skal gjøre det enklere å overholde alkoholloven. Dette skjer som følge av innføringen av prikktildelingssystemet. 

  • 1
  • 2